راهنمایی شناخت انواع دیزل ها براساس سریال

تا کنون در برخورد با وسائل و ابزار مختلف خصوصا در بخش ماشین آلات با نامها و مدلهای متنوعی برخورد داشته اید. مدل دستگاه ها معمولا ترکیبی از حروف و اعداد می باشد که درون آن مشخصاتی از دستگاه نهفته است . حتی سریال بعضی دستگاه حاوی اطلاعات مفیدی درباره آن دستگاه می باشد. ولی آیا تا کنون به رمز گشایی این بخشها فکر کرده اید؟ در زیر معنی مدل و سریال بعضی از دستگاه را که تا کنون با آن برخورد داشته ام را جمع آوری کرده ام که در اختیار شما همکاران عزیز قرار می دهم

فهرست