فیلتر دیزل ژنراتور ولوو-VOLVO PENTA FILTER

فیلتر دیزل ژنراتور کامینز-CUMMINS FILTER

فیلتر دیزل ژنراتور کاترپیلار-CATERPILLAR FILTER

فیلتر دیزل ژنراتور پرکینز-PERKINS FILTER

برندهای فیلتر های شناخته شده جهان

برا ی دریافت  اطلاعات شرکت های تولید کننده فیلتر در جهان کلیک کنید

Datasheet & Catalog – Important Information

فیلتر فیلیت گارد-FLEETGUARD FILTER

فیلتر مان-MANN FILTER

فیلتر دونالدسون-DONALDSON FILTER

فیلتر ماهله-MAHLE FILTER

فیلتر لوبر فاینر -LUBER FINER FILTER

فیلتر فروم-FRAM FILTER

فیلتر ام پی-MP FILTER

فیلتر هایداکHYDAC FILTER

فیلتر کاتر پیلار-CAT FILTER

فیلتر پرکینز-PERKINS FILTER

فیلتر پارکر-PARKER FILTER

فیلتر ساکورا-SAKURA FILTER

فیلتر شور-SURE FILTER

فیلتر شامپیون -SAMPIYON FILTER

فیلتر ولوو پنتا-VOLVO PENTA FILTER

فیلتر ویکس-WIX FILTER

فیلتر بالدوین-BALDWIN FILTER

 Top Filters company Manufacturing Companies in the World

1-کمپانی فیلیتگارد آمریکا  FLEETGUARD FILITER USA

2-کمپانی دونالدسون آمریکا DONALSON FILTER USA

3-کمپانی فروم فیلتر آمریکاFRAM FILTER USA

4-کمپانی  بالدوین آمریکاBALDWIN FILTER USA

5- کمپانی ویکس فیلتر آمریکا WIX FLTER USA

6- کمپانی لوبر فاینر  آمریکا LUBER FINER USA

7- کمپانی راکر پارکر آمریکا PARKER FILTER USA

8-کمپانی کاترپیلار آمریکا |CATTERPILLAR FILTER USA

9-کمپانی مان فیلتر آلمان MANN FILTER GERMANY

10-کمپانی هیداک فیلتر آلمانHYDAC FILTER GERMANY

11-کمپانی ماهله آلمانMAHLE FILTER GERMANY

12-کمپانی ام پی فیلتر ایتالیاMPFILTRI ITALY

13-کمپانی ریان پیشرو دیزل ایرانRPD FILTER IRAN

14 -کمپانی شور فیلتر اندونزی  SURE FILTER  INDONESIA

15-کمپانی ساکورا اندونزی SAKURA FILTER INDONESIA

16-کمپانی شامپیون فیلتر ترکیه SAMPIYON FILTER TURKEY


فهرست